RBCZ pleit voor samenwerking met complementaire therapeuten

Het rapport van Zorginstituut Nederland onthult dat onze samenleving tekortschiet in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg blijven groeien, en de urgentie om passende zorg te bieden wordt steeds nijpender. Deze uitdagingen vragen om een andere aanpak en een breed scala aan oplossingen.

Een mogelijke ondersteuning? Complementaire therapie, en dan vooral in de context van psychosociale zorg. Complementair therapeuten kunnen bijvoorbeeld deze patiënten die zorg hard nodig hebben, ondersteunen. In ieder geval tot ze van de wachtlijsten af zijn.

Onze 9000+ therapeuten, opgeleid op (minstens) hbo-niveau, zijn klaar om te ondersteunen bij het bevorderen van gezondheid en het verlichten van klachten. De waarde van tijd, persoonlijke aandacht en vertrouwen staat centraal in onze therapievormen. Deze verbinding tussen cliënt en therapeut is cruciaal voor de effectiviteit van de behandeling.

Gelukkig lijkt er al iets te veranderen. Professor Jim van Os is druk bezig met zogenaamde GEMs. Dit zijn regionale samenwerkingen tussen zorgaanbieders. In deze GEMs gaan die zorgaanbieders o.a. met elkaar in gesprek om wachtlijsten te verkleinen.

Het is tijd om het gesprek aan te gaan over hoe complementaire therapieën ook op grotere schaal een ondersteunende rol kunnen spelen in het aanpakken van de uitdagingen waar onze zorgsector voor staat. Laten we samenwerken om een inclusief zorglandschap te creëren waarin iedereen tijdig de passende zorg krijgt die ze verdienen.