Hersengolven en inductie-therapie

Het leven is ritme. We staan voortdurend onder de invloed van het ritme van dag en nacht, de seizoenen, van spanning en ontspanning, en van de afwisseling van de hersengolfritmes (alfa, bèta, delta, thèta en gamma).
Volgens Peter Mandel gaat elke verandering in ons gevoel van welzijn gepaard met een
verandering in onze hersengolven. Als ons hersenritme verstoord is en niet meer goed in balans komt, ervaren we stress. En omgekeerd ook: als we in stress zijn, heeft dat invloed op het patroon van onze hersengolven. En als we permanent onder stress staan, werken onze hersenen voortdurend in de hoogste versnelling, dwz. in de bèta frequentie en kunnen we ons niet meer ontspannen, waardoor we niet meer in de alfa, delta en thèta frequentie komen. Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan waardoor de hersenen niet meer in staat zijn hun natuurlijke afwisseling van ritmes te produceren.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft Peter Mandel een groot aantal inductieprogramma’s ontworpen, waarmee de natuurlijke balans kan worden hersteld.
Peter Mandel’s inductietherapie is een unieke, natuurlijke methode, die helemaal werkt zoals ons eigen organisme – het geeft als een spiegel de hersenen hun eigen, onvervalste ritmische vibraties terug die ze van nature hebben, maar die verstoord zijn geraakt door ziekte of chronische stress. Therapeutisch geeft dat een totaal nieuwe invalshoek, eenvoudig toe te passen, met een diepgaand effect. Het is alsof de “knop” in de hersenen weer omgezet wordt waardoor er vanzelf ontspanning en harmonie ontstaat.

Bèta = wakker, alfa = rust, thèta = halfslaap, delta = diepe slaap

Neem als voorbeeld persoon A die slecht of nauwelijks slaapt. Hij ligt uren wakker. We weten dat delta golven verantwoordelijk zijn voor een diepe slaap en daarmee voor de regeneratie van het lichaam. Kennelijk blijft persoon A in de hersengolf bèta steken, blijft wakker en alert, en kan daaruit niet loskomen.
De afwisseling tussen theta en delta hebben we een aantal keer nodig per nacht voor een goede slaap.
Bij persoon B die een goede nachtrust heeft is er een natuurlijke afwisseling van de hersengolven theta en delta en zo iemand heeft in de nacht perioden van diepe, droomloze slaap en wordt uitgerust en fris wakker.
Persoon A is zo’n voorbeeld van iemand met een klacht waarbij inductie-therapie met succes gebruikt kan worden. En er zijn nog veel meer toepassingsmogelijkheden, zie de verschillende programma’s die later genoemd worden (verslaving, chronische vermoeidheid, migraine etc.).


Gamma golven

Gamma golven zijn pas 10-15 jaar geleden ontdekt. Ze beginnen bij 38Hz en lopen op tot 100 Hz. Ze worden in verband gebracht met een hoge staat van meditatieve helderheid en diep inzicht. Gamma golven lijken een rol te spelen bij gevallen van spontane remissie. Peter Mandel doet sinds enkele jaren intensief onderzoek naar hun werking en toepassingsmogelijkheden. Er zijn intussen vier programma’s beschikbaar waarin gamma golven verwerkt zijn: Gamma Kort, Gamma Lang, Point Gamma en Gamma 40. In de bijgeleverde brochures worden een aantal behandelingsmogelijkheden beschreven.
Hoe werkt inductie?
Via de huid wordt een kleine elektrische impuls gegeven om de hersenen te stimuleren weer op de juiste frequentie te werken, waardoor ontspanning en herstel worden bevorderd. De impuls wordt gegeven via geleidende armbandjes of via elektrodes die op acupunctuurpunten worden geplakt. Deze impuls is zo zwak dat de cliënt ze meestal niet voelt en het effect wordt vooral ervaren als een tot rust komen van het ‘denken’, een diepere, ontspannen ademhaling en een loslaten van oude patronen. Dat gebeurt vanzelf.
Het apparaat waarmee deze programma’s kunnen worden gegeven heet Synapsis en bestaat in drie versies: de Synapsis Point, de Synapsis Home 2 en de Synapsis Wave.

Tijdens de behandeling in de praktijk werk ik zelf met het Synapsis Point apparaat, voor thuis gebruik kun je de Synapsis Home 2 bestellen.

Synapsis Home 2
Het Synapsis Home 2 apparaat is een klein, handzaam apparaat. Het wordt standaard geleverd met drie
inductieprogramma’s naar keuze. Uitermate geschikt voor privégebruik: als behandelend therapeut kan ik je adviseren welke programma’s geschikt zijn voor jou. Je kunt jezelf dan thuis behandelen met deze ondersteunende therapie.

Voor mijn ouders heb ik een extra Synapsis Home 2 apparaatje gekocht en zij hebben er ongelooflijk veel baat bij. Er is onlangs een speciaal programma ontwikkeld om dementie te voorkomen/ stabiliseren of zelfs te verbeteren.

Hier is alleen een Engelse beschrijving van.

 The Synapsis Program “Mental D”
Due to the positive effects of the available induction therapy programs, such as for instance the Cerebral Program, we started to look for suitable rhythms to regulate degenerative cognitive changes, such as dementia diseases.
It took a lot of empirical research before we established a rhythm sequence that met the needs of dementia sufferers. After the extensive observations made so far by us and also by our colleagues, we believe that the new program, which we call “Mental D”, can assist people in the of memories, at least partially.
The special claim of this program is the prevention of cognitive stress and resulting changes.
The basis of the considerations that have led to this program were scientific publications reporting that people affected by cognitive stress had long standing insomnia or sleep rhythm disorders. Neurologists are stating that childhood trauma may also lead to dementia or other serious illnesses during the course of life.
Prof. Meike Needergard and Prof. Steven A. Goldmann have been conducting brain research focusing on stress relief since 2011. They discovered the brain’s “glymphatic system.” This system of channels allows the drainage of waste products from the brain during sleep. Both believe that this system plays a special role in the development of Alzheimer’s and dementia or even Parkinson’s disease.
When the sleep rhythm is altered, the glymphatic system is disturbed and can no longer properly dispose of waste products during sleep. Thus, over time, the body loses the ability to regenerate, both physically (Delta rhythm) and in the brain and nervous system (REM phases = Theta rhythm).
In the past we have already developed successful programs like the Cerebral- Program, the Gamma 40, the Learning Program, the Degeneration Program and others.
All programs may be combined, depending on the indication.
In the case of the Mental-D program, the Gamma 40 program would be a particularly good match, and they could be used in daily rotation.
The new program “Mental D” does not promise the healing of cognitive impairment such as dementia diseases.
However, it is gratifying that a large number of patients feels much more stable and is able to participate in life again to a larger extent.


D-76646 Bruchsal ∙ Hildastr. 8 ∙ Tel +49 (0)7251 8001-0 ∙ Fax +49 (0)7251 8001-55
info-de@esogetics.com ∙ www.esogetics.com
Niederlassung: CH-6003 Luzern ∙ Hirschmattstr. 16 ∙ Tel +41 (0)41 4205836 ∙ Fax +41 (0)41 4205936
info-ch@esogetics.com ∙ www.esogetics.com
ESOGETICS GmbH

In Nederland is alles te bestellen via het instituut Kleurenpunctuur in  Anna Paulowna.

https://shop.kleurenpunctuur.nl/inductie-hersengolven/p-1a/